Bigrell Design AB

Amanda Bigrell och Emma Bigrell skapar
form, bilder, ord, information och utrop
i olika format, material, uttryck och miljöer.

Ett flertal böcker, skrifter och häften finns tillgängliga att ta del av online på issue

Bigrell Design AB är medlemmar i Svenska Tecknare och KFS.
Kontakta oss